Gästbok och kommentarer på hemsidan

comments on websiteNär du skapar en hemsida har det redan talats om att du kan låta olika människor fritt kommentera dina artiklar och texter. Här kan du välja att slå av eller på denna funktion på de flesta sidor där du väljer ett redan färdigt tema. Du kommer också att ha möjligheten att välja om de som ska få kommentera måste registrera sig på din sida, eller om detta ska vara något som är helt öppet för allmänheten utan registrering. I många fall kan det här vara bra att tänka på att en form av registrering skyddar dig bättre mot eventuell spam som annars lätt hamnar på din hemsida.

Det finns även andra olika plugin som du kan använda för att göra din hemsida levande. En av dessa är en gästbok. Här kan då alla som besöker din sida skicka ett glatt meddelande till dig på denna, som du och alla andra också kan gå in och läsa. När det handlar om gästboken kommer denna också att kunna ha funktioner som att det måste loggas in för att dina besökare ska kunna skicka ett meddelande eller en hälsning. I stort sett kanske dagens moderna hemsidor inte längre använder gästboken, då det istället har bytts ut mot just kommentarer vilket kan fungera precis som den gamla gästboken gjorde.

Detta kanske syns mest på just bloggar där det normalt sett går att kommentera, men det då inte alls finns tillstymmelse till en gästbok. Att använda gästbok på en modern hemsida anses idag vara ett steg tillbaka till forntiden. Här är det då istället kommentarer i bloggar och på traditionella hemsidor som tagit över denna funktion. Detta har då lett till att sidorna blivit enklare att kontrollera samt att de meddelanden som lämnas oftast får en högre grad av relevans med det innehåll som är avsett att finnas på sidan.